Jakość wody na Pływalni Krytej

 

K O M U N I K A T

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera na podstawie badań laboratoryjnych wody informuje, że jakość wody na Pływalni Krytej odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.:

  • niecka rekreacyjna– sprawozdanie z badań SB/47948/05/2019 z dnia 13.05.2019r.

  • niecka sportowa- sprawozdanie z badań SB/48959/05/2019

z dnia 6.05.19r.,

  • wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań SB/48960/05/2019 z dnia 6.05.19r.,

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni

BADANIA:

SB_48956_05_2019 Tarnobrzeg Miejski_15535

SB_48957_05_2019 Tarnobrzeg Miejski_15535

SB_48958_05_2019 Tarnobrzeg Miejski_15535

SB_48959_05_2019 Tarnobrzeg Miejski_15535

SB_48960_05_2019 Tarnobrzeg Miejski_15535

SB_48961_05_2019 Tarnobrzeg Miejski_15535

Please follow and like us: