Jakość wody na Pływalni MOSiR Tarnobrzeg

K O M U N I K A T

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera na podstawie badań laboratoryjnych wody informuje, że jakość wody na Pływalni Krytej odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.:

  • niecka rekreacyjna– sprawozdanie z badań SB/54527/05/2019 z dnia 27.05.2019r.

  • niecka sportowa- sprawozdanie z badań SB/57623/06/2019

z dnia 3.06.19r.,

  • wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań SB/50850/05/2019 z dnia 20.05.19r.,

Badania

SB_57623_06_2019 Tarnobrzeg Miejski_15535

Please follow and like us: