Jakość wody na Pływalni Krytej

 

K O M U N I K A T

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera na podstawie badań laboratoryjnych wody informuje, że jakość wody na Pływalni Krytej odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.:

  • niecka rekreacyjna– sprawozdanie z badań SB/79517/07/2019 z dnia 22.07.2019 r.

  • niecka sportowa- sprawozdanie z badań SB/76538/07/2019

z dnia 15.07.19 r.,

  • wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań SB/76460/07/2019 z dnia 15.07.19 r.,

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni

BADANIA:

SB_79517_07_2019 Tarnobrzeg Miejski_15535

Please follow and like us: