Jakość wody na Pływalni Krytej

 

K O M U N I K A T

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera na podstawie badań laboratoryjnych wody informuje, że jakość wody na Pływalni Krytej odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.:

  • niecka rekreacyjna– sprawozdanie z badań SB/139834/12/2019 z dnia 9.12.2019 r.

  • niecka sportowa- sprawozdanie z badań SB/136655/12/2019 z dnia 2.12.19 r.,

  • wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań SB/141129/12/2019 z dnia 2.12.19 r.,

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni

Badania:

SB_141129_12_2019 Tarnobrzeg Miejski_15535

SB_141131_12_2019 Tarnobrzeg Miejski_15535

Please follow and like us: