K O M U N I K A T

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera na podstawie badań laboratoryjnych wody informuje, że jakość wody na Pływalni Krytej odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.:

  • niecka rekreacyjna– sprawozdanie z badań SB/143808/12/2019 z dnia 23.12.2019 r.

  • niecka sportowa- sprawozdanie z badań SB/143810/12/2019 z dnia 16.12.2019 r.,

  • wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań SB/143807/12/2019 z dnia 16.12.2019 r.,

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni

Badania:

SB_146176_12_2019 Tarnobrzeg Miejski_15535

Please follow and like us: