Jakość wody  na Pływalni Krytej

                               K O M U N I K A T

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera na podstawie badań laboratoryjnych wody informuje, że jakość wody  na Pływalni Krytej odpowiada wymaganiom  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach  tj.:

  • niecka rekreacyjna– sprawozdanie z badań SB/12647/02/2020 z dnia 3.02.2020 r.,
  • niecka sportowa- sprawozdanie z badań SB/12645/022020  z dnia 3.02.2020 r.,
  • wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań SB/12649/02/2020 z dnia 3.02.2020 r..

 

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni

BADANIA:

SB_12645_02_2020 Pływalnia kryta MOSiR, ul. Al. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg

SB_12647_02_2020 Pływalnia kryta MOSiR, ul. Al. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg

SB_12649_02_2020 Pływalnia kryta MOSiR, ul. Al. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg

SB_12650_02_2020 Pływalnia kryta MOSiR, ul. Al. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg

SB_12651_02_2020 Pływalnia kryta MOSiR, ul. Al. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg

 SB_12652_02_2020 Pływalnia kryta MOSiR, ul. Al. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg

Please follow and like us: