Jakość wody na pływalni

 

K O M U N I K A T

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera na podstawie badań laboratoryjnych wody informuje, że jakość wody na Pływalni Krytej , odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.:

  • niecka rekreacyjna– sprawozdanie z badań M/17/12/2020/3/FM/2 z dnia 18.01.2021r.,

  • niecka sportowa- sprawozdanie z badań M/17/12/2020/3/FM/1 z dnia 18.01.2021r.,

  • wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań M/17/12/2020/3/FM/3 z dnia 18.01.2021r..

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni

BADANIA:

M_17_12_2020_3_FM_1

M_17_12_2020_3_FM_2

M_17_12_2020_3_FM_3

Please follow and like us: