Informacja o jakość wody na Pływalni Krytej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera informuje , że jakość wody na Pływalni Krytej odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań , jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.

  • niecka rekreacyjna- sprawozdanie z badań SB/103691/10/2017
  • z dnia 23.10.17r.,
  • niecka sportowa- sprawozdanie z badań SB/100234/10/2017
  • z dnia 16.10.17r.,
  • wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań SB/100238/2017 z dnia 16.10.17r.,

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni.

Please follow and like us: