Informacja o jakości wody na Pływalni Krytej

K O M U N I K A T

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera na podstawie badań laboratoryjnych wody informuje, że jakość wody na Pływalni Krytej odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.:

  • niecka rekreacyjna- sprawozdanie z badań SB/134595/12/2018

z dnia 27.12.18r.,

  • niecka sportowa- sprawozdanie z badań SB/130576/12/2018

z dnia 17.12.18r.,

  • wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań SB/130574/12/2018 z dnia 17.12.18r.,

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera informuje, że jakość wody ciepłej użytkowej na Pływalni Krytej nie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj. stwierdzono wysokie skażenie wody ciepłej bakteriami z rodzaju Legionella sp. z natrysków w szatniach: męskiej, damskiej i niepełnosprawnych – decyzja PPIS w Tarnobrzegu z dn. 03.12.2018r. znak. PSK.452.2.36.2018. z terminem realizacji 31.12.2018r. Woda z natrysków może być używana po zdjęciu perlatorów (sitek) z końcówek prysznicowych. O zmianie sytuacji po podjętych działaniach naprawczych poinformujemy oddzielnym komunikatem.

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni

Badania:

Please follow and like us: