Informacja o jakości wody na Pływalni Krytej MOSiR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera informuje , że jakość wody na Pływalni Krytej odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań , jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.

  • niecka rekreacyjna- sprawozdanie z badań SB/16557/02/2018

    z dnia 26.02.18r.,

  • niecka sportowa- sprawozdanie z badań SB/13754/02/2018

    z dnia 19.02.18r.,

  • wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań SB/13755/02/2018 z dnia 19.02.18r.,

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni.

Please follow and like us: