Jakość wody na pływalni

 

K O M U N I K A T

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera na podstawie badań laboratoryjnych wody informuje, że jakość wody na Pływalni Krytej , odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.:

  • niecka rekreacyjna– sprawozdanie z badań 1036/02/2021/M/1,

    /F/1 z dnia 8.02.2021r.,

  • niecka sportowa- sprawozdanie z badań 2037/01/2021/M/3, /F/3 z dnia 2.02.2021r.,

  • wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań 2037/01/2021/M/5,/F/5 z dnia 2.02.21r..

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni

Badania:

A_1036_02_2021_F_1

A_1036_02_2021_M_1

A_2037_01_2021_M_7

A_2037_01_2021_M_8

A_2037_01_2021_M_9

A_2037_01_2021_M_10

A_2037_01_2021_M_11

A_2037_01_2021_M_12

Please follow and like us: