Jakość wody na pływalni

K O M U N I K A T

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera na podstawie badań laboratoryjnych wody informuje, że jakość wody na Pływalni Krytej , odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.:

  • niecka rekreacyjna– sprawozdanie z badań 2177/02/2021/F/1,  z dnia 15.02.2021r.,

  • niecka sportowa- sprawozdanie z badań 2177/02/2021/F/2, z dnia 15.02.2021r.,

  • wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań 2177/02/2021/F/3 z dnia 15.02.21r..

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni

Badania: 

A_2177_02_2021_F_1

A_2177_02_2021_F_2

A_2177_02_2021_F_3

Please follow and like us: