Jakość wody na Pływalni Krytej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w komunikacie informuje , że jakość wody na Pływalni Krytej odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań , jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.

  • niecka rekreacyjna- sprawozdanie z badań SB/109323/10/2018

    z dnia 29.10.18r.,

  • niecka sportowa- sprawozdanie z badań SB/106642/10/2018

    z dnia 22.10.18r.,

  • wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań SB/106641/10/2018 z dnia 22.10.18r.,

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w komunikacie informuje , że jakość wody na Pływalni Krytej (natryski szatni męskiej i szatni dla osób niepełnosprawnych) nie odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań , jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj. stwierdzone zostało wysokie skażenie wody ciepłej bakteriami rodzaju Legionella sp.

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni.

Badania:

SB_109323_10_2018 Tarnobrzeg Miejski_15535

Please follow and like us: