Jakość wody na Pływalni Krytej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w komunikacie informuje , że jakość wody na Pływalni Krytej odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań , jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.

• niecka rekreacyjna- sprawozdanie z badań SB/116556/11/2018
z dnia 16.11.18r.,
• niecka sportowa- sprawozdanie z badań SB/115468/11/2018
z dnia 5.11.18r.,
• wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań SB/115467/11/2018 z dnia 5.11.18r.,

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni.

Badania:

SB_116556_11_2018 Tarnobrzeg Miejski_15535

Please follow and like us: