Jakość wody na Pływalni Krytej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w komunikacie informuje , że jakość wody na Pływalni Krytej odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań , jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.

– niecka rekreacyjna- sprawozdanie z badań SB/117428/11/2018
z dnia 19.11.18r.,
– niecka sportowa- sprawozdanie z badań SB/117426/11/2018
z dnia 19.11.18r.,
– wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań SB/117424/11/2018 z dnia 19.11.18r.,

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni.

Badania:

SB_117424_11_2018 Tarnobrzeg Miejski_15535

SB_117426_11_2018 Tarnobrzeg Miejski_15535

SB_117428_11_2018 Tarnobrzeg Miejski_15535

Please follow and like us: