Jakość wody na Pływalni Krytej

K O M U N I K A T

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera na podstawie badań laboratoryjnych wody informuje, że jakość wody na Pływalni Krytej odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.:

  • niecka rekreacyjna- sprawozdanie z badań SB/05400/01/2019

z dnia 21.01.19r.,

  • niecka sportowa- sprawozdanie z badań SB/05399/01/2019

z dnia 21.01.19r.,

  • wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań SB/05398/01/2019 z dnia 21.01.19r.,

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni

Badania:

Please follow and like us: