Jakość wody na Pływalni Krytej

K O M U N I K A T

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera na podstawie badań laboratoryjnych wody informuje, że jakość wody na Pływalni Krytej odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.:

– niecka rekreacyjna- sprawozdanie z badań SB/73605/07/2019 z dnia 8.07.2019 r.
– niecka sportowa- sprawozdanie z badań SB/70779/07/2019
z dnia 1.07.19 r.,
– wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań SB/64002/06/2019 z dnia 17.06.19 r.,

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni

BADANIA:

SB_73605_07_2019 Tarnobrzeg Miejski_15535

Please follow and like us: