Jakość wody  na Pływalni Krytej

K O M U N I K A T

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera na podstawie badań laboratoryjnych wody informuje, że jakość wody  na Pływalni Krytej odpowiada wymaganiom  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach  tj.:

  • niecka rekreacyjna– sprawozdanie z badań SB/73605/07/2019 z dnia 8.07.2019 r.
  • niecka sportowa- sprawozdanie z badań SB/70779/07/2019 z dnia 1.07.19 r.
  • wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań SB/74990/07/2019 z dnia 1.07.2019 r.,

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni

BADANIA:

SB_74989_07_2019 Tarnobrzeg Miejski_15535

SB_74990_07_2019 Tarnobrzeg Miejski_15535

Please follow and like us: