Jakość wody na Pływalni Krytej

K O M U N I K A T

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera na podstawie badań laboratoryjnych wody informuje, że jakość wody na Pływalni Krytej odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.:

  • niecka rekreacyjna– sprawozdanie z badań SB/98245/09/2019 z dnia 9.09.2019r.

  • niecka sportowa- sprawozdanie z badań SB/95559/09/2019

z dnia 2.09.19r.,

  • wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań SB/89339/08/2019 z dnia 19.08.19r.,

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni

BADANIA:

SB_98245_09_2019 Tarnobrzeg Miejski_15535

Please follow and like us: