Jakość wody  na Pływalni Krytej

                               K O M U N I K A T

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera na podstawie badań laboratoryjnych wody informuje, że jakość wody  na Pływalni Krytej odpowiada wymaganiom  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach  tj.:

 

  • niecka rekreacyjna– sprawozdanie z badań SB/126809/11/2019 z dnia 12.11.2019r.
  • niecka sportowa- sprawozdanie z badań SB/126865/11/2019  z dnia 4.11.19 r.,
  • wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań SB/126867/11/2019 z dnia 4.11.19r.,

Badania:

SB_126809_11_2019 Tarnobrzeg Miejski_15535

SB_126862_11_2019 Tarnobrzeg Miejski_15535

SB_126863_11_2019 Tarnobrzeg Miejski_15535

SB_126864_11_2019 Tarnobrzeg Miejski_15535

SB_126865_11_2019 Tarnobrzeg Miejski_15535

SB_126866_11_2019 Tarnobrzeg Miejski_15535

SB_126867_11_2019 Tarnobrzeg Miejski_15535

Please follow and like us: