Jakość wody na Pływalni Krytej

K O M U N I K A T

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera na podstawie badań laboratoryjnych wody informuje, że jakość wody na Pływalni Krytej odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.:

  • niecka rekreacyjna– sprawozdanie z badań SB/26147/03/2020 z dnia 16.03.2020 r.,

  • niecka sportowa- sprawozdanie z badań SB/26148/032020 z dnia 16.03.2020 r.,

  • wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań SB/25290/03/2020 z dnia 16.03.2020 r..

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni

Badania

SB_26147_03_2020 Pływalnia kryta MOSiR, ul. Al. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg

SB_26148_03_2020 Pływalnia kryta MOSiR, ul. Al. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg

Please follow and like us: