Jakość wody  na Pływalni Krytej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w komunikacie informuje , że jakość wody  na Pływalni Krytej odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań , jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.

  • niecka rekreacyjna- sprawozdanie z badań SB/88589/09/2018 z dnia 10.09.18r.,
  • niecka sportowa- sprawozdanie z badań SB/85856/09/2018 z dnia 3.09.18r.,
  • wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań SB/89511/09/2018 z dnia 3.09.18r.,

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w komunikacie informuje , że jakość wody na Pływalni Krytej (natryski szatni męskiej i szatni dla osób niepełnosprawnych) nie odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań , jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj. stwierdzone zostało średnie skażenie wody ciepłej bakteriami rodzaju Legionella sp.

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni.

SB_89510_09_2018 Tarnobrzeg Miejski_15535

SB_89511_09_2018 Tarnobrzeg Miejski_15535

Please follow and like us: