Jakość wody na Pływalni Krytej MOSiR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w komunikacie informuje , że jakość wody na Pływalni Krytej odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań , jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.

  • niecka rekreacyjna- sprawozdanie z badań SB/83388/08/2018

    z dnia 27.08.18r.,

  • niecka sportowa- sprawozdanie z badań SB/85856/09/2018

    z dnia 3.09.18r.,

  • wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań SB/80824/08/2018 z dnia 20.08.18r.,

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w komunikacie informuje , że jakość wody na Pływalni Krytej (natryski szatni męskiej i szatni dla osób niepełnosprawnych) nie odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań , jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj. stwierdzone zostało średnie skażenie wody ciepłej bakteriami rodzaju Legionella sp.

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni.

SB_85856_09_2018

Tarnobrzeg Miejski_15535 SB_85858_09_2018

Tarnobrzeg Miejski_15535 SB_85860_09_2018

Tarnobrzeg Miejski_15535 SB_85862_09_2018

Tarnobrzeg Miejski_15535

Please follow and like us: