Jakość wody na Pływalni Krytej MOSiR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera informuje , że jakość wody na Pływalni Krytej odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań , jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.

  • niecka rekreacyjna- sprawozdanie z badań SB/25841/03/2018

    z dnia 26.03.18r.,

  • niecka sportowa- sprawozdanie z badań SB/30525/04/2018

    z dnia 9.04.18r.,

  • wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań SB/23362/03/2018 z dnia 19.03.18r.,

Please follow and like us: