Jakość wody na Pływalni Krytej MOSiR Tarnobrzeg

              K O M U N I K A T

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera na podstawie badań laboratoryjnych wody informuje, że jakość wody na Pływalni Krytej odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.:

– niecka rekreacyjna- sprawozdanie z badań SB/17670/02/2019 z dnia 25.02.2019r.
– niecka sportowa- sprawozdanie z badań SB/20743/03/2019
z dnia 7.03.19r.,
– wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań SB/14746/02/2019 z dnia 18.02.19r.,

Ponadto Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera informuje, że w wyniku podjętych działań naprawczych jakość wody ciepłej użytkowej na Pływalni Krytej uległa znacznej poprawie. Wyniki badań wody ciepłej z natrysków w szatniach wykazały średnie skażenie bakteriami z rodzaju Legionella sp. W dalszym ciągu prowadzone są działania naprawcze ze strony MOSiR zmierzające do całkowitego wyeliminowania z wody bakterii Legionella sp. O zmianie sytuacji po podjętych działaniach naprawczych poinformujemy oddzielnym komunikatem.

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni

Please follow and like us: