Jakość wody na Pływalni Krytej MOSiR Tarnobrzeg

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera informuje , że jakość wody na Pływalni Krytej odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań , jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.

  • niecka rekreacyjna- sprawozdanie z badań SB/42749/05/2018

    z dnia 14.05.18r.,

  • niecka sportowa- sprawozdanie z badań SB/43683/05/2018

    z dnia 7.05.18r.,

  • wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań SB/43685/04/2018 z dnia 7.05.18r.,

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni.

Please follow and like us: