Jakość wody na Pływalni Krytej MOSiR Tarnobrzeg

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera informuje , że jakość wody na Pływalni Krytej odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań , jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.

– niecka rekreacyjna- sprawozdanie z badań SB/66367/07/2018
z dnia 10.07.18r.,
– niecka sportowa- sprawozdanie z badań SB/63298/07/2018
z dnia 2.07.18r.,
– wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań SB/56521/06/2018 z dnia 18.06.18r.,

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera informuje , o średnim stężeniu bakterii Legionella sp. w wodzie pod natryskami .

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni.

Please follow and like us: