Jakość wody na Pływalni Krytej MOSiR Tarnobrzeg

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera informuje , że jakość wody na Pływalni Krytej odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań , jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.

 

                     niecka rekreacyjna- sprawozdanie z badań SB/66367/07/2018

z dnia 10.07.18r.,

                     niecka sportowa- sprawozdanie z badań SB/63298/07/2018

z dnia 2.07.18r.,

         wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań SB/66711/07/2018  z dnia 2.07.18r.,

 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera informuje , o średnim stężeniu bakterii Legionella sp. w wodzie pod natryskami  .

 

Please follow and like us: