Jakość wody na Pływalni Krytej MOSiR Tarnobrzeg

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera informuje , że jakość wody na Pływalni Krytej odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań , jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.

  • niecka rekreacyjna- sprawozdanie z badań SB/68203/07/2018

    z dnia 16.07.18r.,

  • niecka sportowa- sprawozdanie z badań SB/68200/07/2018

    z dnia 16.07.18r.,

  • wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań SB/68198/07/2018 z dnia 16.07.18r.,

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera informuje , o średnim stężeniu bakterii Legionella sp. w wodzie pod natryskami.

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni.P

Please follow and like us: