Jakość wody na Pływalni Krytej MOSiR Tarnobrzeg

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w komunikacie informuje , że jakość wody na Pływalni Krytej odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań , jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.

  • niecka rekreacyjna- sprawozdanie z badań SB/93990/09/2018

    z dnia 24.09.18r.,

  • niecka sportowa- sprawozdanie z badań SB/100826/10/2018

    z dnia 8.10.18r.,

  • wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań SB/90876/09/2018 z dnia 17.09.18r.,

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w komunikacie informuje , że jakość wody na Pływalni Krytej (natryski szatni męskiej i szatni dla osób niepełnosprawnych) nie odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań , jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj. stwierdzone zostało średnie skażenie wody ciepłej bakteriami rodzaju Legionella sp.

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni.

SB_100826_10_2018 Tarnobrzeg Miejski_15535

SB_100827_10_2018 Tarnobrzeg Miejski_15535

SB_100828_10_2018 Tarnobrzeg Miejski_15535

Please follow and like us: