Jakość wody na Pływalni Krytej – raport

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera informuje , że jakość wody na Pływalni Krytej odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań , jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.

  • niecka rekreacyjna- sprawozdanie z badań SB/91669/09/2017
  • z dnia 25.09.17r.,
  • niecka sportowa- sprawozdanie z badań SB/96016/10/2017
  • z dnia 2.10.17r.,
  • wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań SB/94144/2017 z dnia 18.09.17r.,

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni.

Please follow and like us: