Nabór na wolne stanowisko – menedżer sportu

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu ogłasza nabór na wolne stanowisko – menedżer sportu. Wymagane dokumenty aplikacyjne (w zamkniętych kopertach) należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu, Aleja Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg lub pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu (decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) w terminie do dnia 8 czerwca 2017 r. z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko: menedżer sportu”.

Dokumenty do pobrania:

Ogoszenie o pracy w MOSiR

Please follow and like us: