Regulamin plaży dla wypoczywających ze zwierzętami domowymi

strefa dla zwierząt znaki

 

  1. Wprowadzenie zwierząt na plażę w okresie od 1 maja do 30 września dopuszczalne jest jedynie do strefy wyraźnie w tym celu oznaczonej, w towarzystwie pełnoletniego właściciela (opiekuna). Strefa ta jest ogrodzona i oznakowana czytelnymi tablicami informacyjnymi.
  2. Właściciel (opiekun) zobowiązany jest sprawować stałą opiekę nad zwierzęciem, aby nie niszczyło wyposażenia plaży, nie uszkadzało roślinności graniczącej z plażą, nie płoszyło dzikich zwierząt odwiedzających plażę i nie przeszkadzało innym użytkownikom plaży.
  3. Właściciel (opiekun) ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie zwierzęcia i wyrządzone przez niego szkody.
  4. Właściciel (opiekun) zobowiązany jest do sprzątania zanieczyszczeń pozostawionych po zwierzęciu do wyznaczonych pojemników.
  5. Psy ras uznawanych za agresywne, mieszańce tych ras, lub psy o agresywnym usposobieniu mogą być wprowadzane i przebywać na plaży tylko pod opieką osoby pełnoletniej, na smyczy i w kagańcu.
  6. Zwierzęta przebywające na wydzielonej plaży powinny być odrobaczone i posiadać aktualne szczepienia potwierdzone wpisem weterynarza do książeczki zdrowia.
Please follow and like us: