Rekreacyjny zimowy bieg wokół Jeziora Tarnobrzeskiego

bieg zimowy plakat

Organizujemy po raz pierwszy Rekreacyjny Bieg Zimowy wokół Jeziora Tarnobrzeskiego.

17 lutego 2013 r. od godziny 9:30

Zapraszamy wszystkich doświadczonych biegaczy i zupełnych amatorów

możesz przebiec lub przejść

Po biegu zapraszamy na gorącą herbatę i kiełbaskę z ogniska.

Zabierz rodzinę, przyjaciół i RUSZ SIĘ!!!

Zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną (odnośnik poniżej)
oraz w dniu 17 lutego od godziny 9:30 nad Jeziorem

Zapisy elektroniczne

.

Regulamin Biegu.

  1. Rejestracja uczestników i zapoznanie się z regulaminem biegu odbywa się od godziny 9.30 do 10.45 w dniu 17.02.2013.
  2. Start biegu odbywa się o godzinie 11:00.
  3. Bieg jest otwarty, z podziałem na kategorie kobiet i mężczyzn. Udział w biegu jest bezpłatny.
  4. Zawodnicy, dokonując rejestracji i biorąc udział w biegu, oświadczają, że startują na własną odpowiedzialność. W szczególnych przypadkach wymagających badania lekarskiego decyzja organizatora przed i w czasie biegu jest ostateczna. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu wyłącznie pod opieką i za zgodą rodziców lub pełnoprawnych opiekunów.
  5. Wręczenie drobnych upominków i nagród odbywa się po zakończeniu biegu. Nagrody rzeczowe dla 3 pierwszych kobiet i mężczyzn.
  6. Organizatorzy nie zabezpieczają dojazdu do miejsca zawodów.
  7. Szatnie dostępne będą w namiotach na miejscu startu.
  8. Organizator zapewnia ciepły posiłek na mecie dla uczestników biegu.
  9. W kwestiach spornych, nieujętych w Regulaminie głos rozstrzygający ma Komisarz Biegu wyznaczony przez Organizatora.

Mapa biegu: http://www.endomondo.com/event/8489578

Please follow and like us: