Skate Park

W dniu 22 grudnia 2008 r. Prezydent Miasta Tarnobrzeg dokonał uroczystego otwarcia wybudowanego dla tarnobrzeskiej młodzieży Skate Parku. Obiekt zlokalizowany jest na terenach nad Wisłą, w bliskiej odległości Hotelu Nadwiślańskiego i terenu budowy boisk sportowych w ramach projektu „ORLIK”. Po przecięciu wstęgi wszyscy przybyli zostali zaproszeni na poczęstunek zorganizowany w Hotelu Nadwiślańskim.

Życzymy wszystkim użytkownikom Skate Parku wspaniałej i bezpiecznej zabawy na nowym obiekcie sportowym oraz prosimy o przestrzeganie jego regulaminu użytkowania.

 

Regulamin Użytkowania Skateparku w Tarnobrzegu:

 1. Administratorem Skateparku jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu.
 2. Warunkiem korzystania ze Skateparku jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego przestrzeganie.
 3. SKATEPARK nie jest placem zabaw!
 4. Skate Park jest czynny codziennie od godziny 6:00 do 22:00
 5. Korzystanie ze Skateparku jest bezpłatne
 6. Użytkownicy korzystają ze Skateparku na własną odpowiedzialność
 7. Od korzystających ze Skateparku wymaga się szczególnie ostrożnej i bezpiecznej jazdy
 8. Urządzenia w obrębie Skateparku przeznaczone są do użytkowania przez osoby jeżdżące na deskorolce, rolkach oraz rowerach BMX z podstawowymi umiejętnościami
 9. Na jednym elemencie mogą jeździć maksymalnie dwie osoby
 10. Jazda bez pełnego zabezpieczenia, w tym kasku, ochraniaczy na kolana, łokcie i nadgarstki, jest zabroniona
 11. Osoby, które nie ukończyły osiemnastego roku życia, mogą przebywać na terenie Skateparku wyłącznie pod opieką rodziców, opiekunów, lub innych przedstawicieli ustawowych, bądź prawnie udokumentowanych
 12. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest zabronione
 13. Zabrania się:
  1. palenia tytoniu podczas korzystania ze Skateparku
  2. wnoszenia oraz spożywania alkoholu i innych używek na terenie Skateparku
  3. przebywania po spożyciu alkoholu i innych używek na terenie Skateparku
  4. wprowadzania i wpuszczania psów na obiekty Skateparku
  5. używania Skateparku do innych celów (np. gry w piłkę)
  6. wrzucania przedmiotów mogących stworzyć zagrożenie dla użytkowników i zanieczyszczających Skatepark
  7. jazdy na hulajnogach
  8. jazdy na rowerach innych niż BMX
 14. Za wypadki na terenie Skateparku nie spowodowane zaniedbaniami administratora obiektu, wyłączną odpowiedzialność ponoszą korzystający z urządzeń Skateparku
 15. W przypadku opadów atmosferycznych korzystanie ze Skateparku jest zabronione
 16. Jazda na deskorolce, rolkach czy rowerze BMX jest sportem niebezpiecznym. Przestrzeganie zasad tego regulaminu nie eliminuje w całości ryzyka urazów
 17. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu na obiekcie ponosi użytkownik, w związku z czym, za szkody zarówno na osobie, jak i na mieniu, wynikłe z użytkowania Skateparku administrator nie ponosi odpowiedzialności
 18. Osoby przebywające na terenie Skateparku, które będą zakłócać porządek i utrudniać korzystanie z urządzeń innym osobom zostaną usunięte z obiektu
 19. Każdy użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu