Szkolenie OSP na Stadionie Miejskim

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu w miesiącach listopad, grudzień 2016 r. przeprowadziła szkolenie abonentów sieci radiowych UKF PSP dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Tarnobrzega. Na szkolenie wytypowano blisko 70 ochotników z jednostek: Mokrzyszowa, Wielowsi, Sobowa, Sielca, Zakrzowa, Dzikowa, Nagnajowa i Ocic. Celem szkolenia było nabycie uprawnień z zakresu obsługi sieci radiowych UKF PSP oraz uprawnień do pracy ww. sieci radiowej podczas wykonywania działań ratowniczych. Zajęcia podzielono na dwa panele teoretyczny który był przeprowadzony w KM PSP oraz praktyczny na stadionie miejskim w Tarnobrzegu. Podczas części praktycznej ćwiczono organizację łączności w trakcie dużych imprez masowych rozrywkowych czy też sportowych. Obiekt w szczególności trybuna stadionu jak i jej zaplecze pozwoliły poruszyć następujące zagadnienia: zasady nawiązywania i prowadzenia korespondencji radiowej, obsługa urządzeń radiowych, zasady eksploatacji i konserwacji urządzeń UKF.

Please follow and like us: