Tarnobrzeskie Święto Lotnictwa – „Od latawca do szybowca”

29 września o godzinie 10:00 zapraszamy na rodzinny piknik na terenach zielonych nad Wisłą. Rozegramy zawody latawcowe w kategoriach własnoręcznie wykonanych latawców płaskich, skrzynkowych oraz w kategorii OPEN – również dla tych, którzy zdecydują się na zakup latawca w sklepie. Aeroklub Stalowowolski zaprezentuje szybowiec Junior, będą pokazy modeli zdalnie sterowanych, niespodzianki dla uczestników, namioty z symulatorami modelarskimi i szybowcowymi, a po zawodach dla wszystkich startujących ognisko z pieczeniem kiełbaski. Dodatkową atrakcją będzie losowanie bezpłatnego przelotu szybowcem wśród uczestników zawodów.

a tak bawiliśmy się rok temu:

Święto Latawca:

Święto Lotnictwa:

W rozwinięciu przepisy techniczne zawodów.

PRZEPISY TECHNICZNE ZAWODÓW LATAWCOWYCH „Od latawca do szybowca”

Tarnobrzeg 29-09-2012r.

Konkurencje :

  • FLP  – Latawce płaskie (wykonane własnoręcznie)
  • FLS   – Latawce skrzynkowe (wykonane własnoręcznie)
  • FL O- Latawce dowolne ( fabryczne )

1. Definicja

Latawiec to aerodyna bez napędu silnikowego unosząca się na uwięzi, która może latać w atmosferze wskutek dynamicznego oddziaływania powietrza na nieruchome lub ruchome względem niej powierzchnie nośne.

2. Charakterystyka techniczna

2.1. Latawiec płaski posiada tylko jedną płaszczyznę nośną oraz ustatecznienie w postaci ogona (jednego lub kilku). Dopuszcza się ugięcie płaszczyzny nośnej w przekroju poprzecznym do 10% rozpiętości latawca w tym przekroju. Niedopuszczalne jest stosowanie innych powierzchni sztywnych lub elastycznych przecinających pod jakimkolwiek kątem zasadniczą płaszczyznę latawca.

2.2. Latawiec skrzynkowy może mieć kilka płaszczyzn nośnych, ale nie może mieć ustatecznienia w postaci ogona lub innych elementów elastycznie związanych z latawcem, spełniających rolę stateczników – takich jak flagi, taśmy ozdobne, spadochrony, itp.

2.3. Zabrania się stosowania dodatkowych powierzchni ustateczniających mocowanych do holu latawca.

2.4. Latawiec musi być wykonany z drewna  i papieru. Dopuszcza się stosowanie tworzyw sztucznych na pokrycie.

2.5. Długość holu latawca zawarta być powinna w granicach od 50 do 80 metrów. Hol nie może być wykonany z drutu, linki metalowej lub innego materiału przewodzącego.

2.6. Każdy zawodnik może zgłosić do zawodów w danej konkurencji 2 latawce oznakowane literami A i B oraz inicjałami zawodnika.

3. Przepisy bezpieczeństwa

3.1. Starty latawców nie mogą odbywać się w czasie burzy oraz w pobliżu napowietrznych linii elektrycznych.

3.2. Na latawcach nie mogą być umieszczane materiały łatwopalne i pirotechniczne. Z latawców nie wolno zrzucać przedmiotów nie wyposażonych w spadochrony lub wstęgi hamujące.

4. Ocena

4.1. Oceny każdego latawca dokonuje komisja sędziowska składająca się z 3 do 5 sędziów.

4.2. Ocena każdego latawca składa się z oceny statycznej oraz oceny za lot. W klasie FLO ocena tylko za lot.

a. Ocena statyczna

Sędziowie dokonują przed lotami oceny statycznej każdego latawca, przyznając punkty za:

  •  konstrukcję latawca do 10 pkt.
  • staranność wykonania latawca do 10 pkt.
  • zdobienie latawca do 10 pkt.
  • maksymalna ilość punktów za ocenę statyczną do 30 pkt.

b. Ocena za lot :

Każdy zawodnik demonstruje w locie jeden latawiec (spośród dwóch przedstawionych do oceny statycznej w danej konkurencji). Po sygnale startu podanym przez głównego sędziego, zawodnicy  ustawiają się na linii wyznaczonej przez organizatora,  holują latawce w celu przyznania przez sędziów punktów za jakość lotu, maksymalna ilość punktów za lot do 30 pkt. W przypadku braku wiatru lot oceniany jest podczas holowania latawca przez zawodnika według skali ocen:

  •  lot stateczny 20 pkt.
  •  lot niestateczny 10 pkt.
  •  gdy latawiec nie leci  0 pkt.

5. Klasyfikacja

5.1. Do końcowej klasyfikacji przyjmuje się sumę punktów uzyskanych za lot i za ocenę statyczną tego latawca, którym zawodnik wykonywał lot.

5.2. Klasyfikacja końcowa zawodników będzie przeprowadzona oddzielnie w każdej konkurencji.

 

Please follow and like us: