V Memoriał Pływacki im. św. Jana Pawła II – relacja

ZA NAMI PIĄTY, JUBILEUSZOWY MEMORIAŁ PAPIESKI

 

Ponad 10 tys. dystansów w sztafecie pływackiej pokonali uczestnicy V Memoriału Pływackiego im. św. Jana Pawła II, który odbył się w Tarnobrzegu. Wzięło w nim udział blisko 400 osób, od maluchów po seniorów.

Nowa forma Memoriału w tym roku przyniosła wielki sukces. Zmagania rozpoczęły się już od godzin porannych, zaangażowane zostały wszystkie grupy pływackie mające zajęcia w tym dniu na pływalni MOSiR. Pokonywanie dystansów rozpoczęli z samego rana zawodnicy sekcji Masters UKS „Delfin”, następnie bardzo liczne grupy stanowiły dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 3, oraz grupy ze Społecznej Szkoły Podstawowej im. Małego Księcia oraz Tarnobrzeskiej Szkoły Pływania „AQUA-SWIM”. Pierwsza część Memoriału dała ponad 5000 tyś. wypływanych długości basenów.

O godz. 21.30 rozpoczęła się oficjalna część Memoriału. Dwie niecki tarnobrzeskiej pływalni wypełniły się ok 200 pływakami, od maluchów po seniorów, w tym zorganizowana ekipa tarnobrzeskich morsów z klubu „BodyMors”. Grupa kilkudziesięciu wolontariuszy, którą stanowiła młodzież ze szkół katolickich oraz studenci ze SAN w Tarnobrzegu przystąpiła do liczenia długości. Duże wsparcie było z MOSiR-u, ratownicy stanęli na wysokości zadania, a musieli obserwować wielu pływaków. W związku z nową formą organizacyjną w Memoriale wzięła udział najliczniejsza jak dotąd grupa dzieci i młodzieży szkolnej, nie zabrakło także osób, które w imprezie uczestniczą od samego początku.

Zgodnie z tradycją, o godz. 21.37 na basenie nastała minuta ciszy, w ten sposób oddano hołd św. Janowi Pawłowi II. Następnie była krótka prezentacja multimedialna, która była wspomnieniem postaci Papieża Polaka oraz słów wypowiadanych do narodu polskiego. Podsumowaniem części oficjalnej był, jak co roku krótki występ artystyczny w wykonaniu dzieci z Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Tarnobrzegu, w trakcie, którego odśpiewano ukochaną pieśń Papieża „Barkę”.

Ok. godziny 22.00 nastąpiło oficjalne otwarcie V Tarnobrzeskiego Memoriału Pływackiego im. św. Jana Pawła II, którego dokonał Przewodniczący Rady Miasta Tarnobrzega Pan Bogusław Potański.

Następnie zabrzmiał pierwszy sygnał startowy, po którym już do północy wszyscy uczestnicy płynęli dla Papieża Polaka.

Tegoroczna edycja Memoriału była wyjątkowa pod względem zasięgu. Uczestnicy byli zadowoleni, pytali o kolejny Memoriał. Każdy z pływających otrzymał pamiątkowy medal i dyplom oraz dodatkowo uczestnicy wieczornej części otrzymali bon na ciepły posiłek, z którego można było skorzystać w barze MOSiR oraz stały dostęp do wody, herbaty i kawy.

Organizatorem V Tarnobrzeskiego Memoriału Pływackiego im. św. Jana Pawła II była, jak co roku Tarnobrzeska Szkoła Pływania „AQUA-SWIM” we współpracy z Zespołem Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II, Społeczną Akademią Nauk w Tarnobrzegu, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu.

Honorowy patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Tarnobrzega Pan Dariusz Bożek.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, opiekunom grup pływackich, które włączyły się w Memoriał, zaproszonym gościom za obecność, wspaniałym wolontariuszom, bez których nie bylibyśmy w stanie zliczyć długości basenów, MOSiR za bezpłatne udostępnienie pływalni oraz zapewnienie obsługi i opieki ratowników.

Galeria:

Please follow and like us: