Zawody szczebla powiatu grodzkiego Tarnobrzeg – ważna informacja

Witam,

Informuję , że zgodnie z wytycznymi SZS Rzeszów, na zawody szczebla powiatu grodzkiego Tarnobrzeg – szkoły zobowiązane są wygenerować z SRS listę uczestników zawodów.W przypadku braku listy wygenerowanej z SRS szkoły nie zostaną dopuszczone do zawodów.

Z poważaniem Sylwia Łączna.