Zapisy na 2 Bieg Nocny – Jezioro Tarnobrzeskie OTWARTE. Bieg odbędzie się 25 czerwca nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Start i meta usytuowane będą na ul. Żeglarskiej w okolicy plaży A.

Dla 3 najlepszych zawodniczek, zawodników w klasyfikacji generalnej oraz dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych organizatorzy zapewniają nagrody finansowe.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem, oświadczeniem oraz zapisami RODO (załączniki).

Zapisy elektroniczne za pomocą FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (OTWÓRZ)

Lista zgłoszonych uczestników biegu (lista aktualizowana codziennie około godziny 15:00)

Trasa biegu tradycyjnie przebiega po drogach wokół Jeziora Tarnobrzeskiego. Ze względu na specyfikę trasy i różne rodzaje nawierzchni zawodnikom startującym zaleca się zapoznanie z całością dystansu. Mapka poniżej przedstawia trasę biegu:

 

REGULAMIN

I. ORGANIZATOR
1. Organizatorem „2 Biegu Nocnego 2022 – Jezioro Tarnobrzeskie” jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu.
2. Dane adresowe:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 39-400 Tarnobrzeg,
Al. Niepodległości 2, tel. 15 822 95 22,
REGON: 180805126, NIP: 867-00-09-361

II. TERMIN I MIEJSCE
1. „2 Bieg Nocny 2022 – Jezioro Tarnobrzeskie” odbędzie się 25 czerwca (sobota) 2022 roku w Tarnobrzegu (trasa wokół Jeziora Tarnobrzeskiego).
2. Start zawodników nastąpi w dniu 25.06.2022 r., o godz. 22:00.
3. Start zlokalizowany będzie przy plaży A, ul. Żeglarska – Jezioro Tarnobrzeskie.
4. Biuro zawodów mieścić się będzie przy plaży A, ul. Żeglarska – Jezioro Tarnobrzeskie.
5. Biuro zawodów będzie czynne w dniu: 25.06.2022r. od godziny 18:00.

III. TRASA BIEGU
1. Długość trasy – ok. 11 km.
2. Trasę należy pokonać w regulaminowym limicie czasu do 90 minut, tj. do godziny 23:30.
3. Punkt medyczny będzie znajdował się w rejonie startu/mety i będzie obsługiwany przez ratowników medycznych.
4. Trasa będzie wyznaczona i oznakowana przez Organizatora.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Limit startujących: 120 zawodników.
2. Lista zostanie zamknięta w momencie nadania numeru 120.
3. Organizator nie prowadzi zapisów na listę rezerwową.
4. Warunkiem startu jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki i uiszczenie opłaty startowej.
5. W biegu mogą wziąć udział osoby, które do dnia 25 czerwca 2022 r. ukończą 18 lat.
6. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma chip startowy.
7. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 90 minut. Zawodnicy, którzy w czasie 45 minut nie pokonają 5 kilometrów trasy zobowiązani są do przerwania biegu i opuszczenia trasy.
8. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
9. Zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem oraz że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu.
10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1. Zgłoszenia uczestnictwa w „2 Biegu Nocnym 2022 – Jezioro Tarnobrzeskie” przyjmowane są:
a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej www.mosir.tarnobrzeg.pl do 22 czerwca 2022 r. lub do dnia, w którym zostanie wyczerpany limit zgłoszeń.
b) w biurze zawodów w dniu 25.06.2022r., w godz. od 18.00 do godz. 20.00 (w przypadku nie wyczerpania limitu zgłoszeń).
2. Opłata startowa płatna:
a) przelew na konto Organizatora do dnia 22.06.2022 r.,
b) bezpośrednio po zgłoszeniu uczestnictwa gotówką w Biurze Zawodów.
3. Konto Organizatora:
PEKAO S.A. I Oddział Tarnobrzeg 62 1240 2744 1111 0010 4384 6921
Przelew z tytułem „Imię i Nazwisko – Bieg Nocny 2022”.
4. Wpisowe:
a) 40,00 złotych – wyłącznie poprzez bankowy system płatności do dnia 22.06.2022 r.
b) 60,00 złotych – w dniu 25.06.2022 r. – w Biurze Zawodów (w przypadku niewyczerpania limitu startujących).
5. Opłata startowa dla członków Klubu Biegacza „WITAR” w Tarnobrzegu wynosi 20 zł.

VI. KLASYFIKACJA
1. W „2 Biegu Nocnym 2022 – Jezioro Tarnobrzeskie” prowadzona będzie następująca klasyfikacja:
1.1 Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn;
1.2 Klasyfikacja najlepszych w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:
a) K 18-29 oraz M 18-29,
b) K 30-39 oraz M 30-39,
c) K 40-49 oraz M 40-49,
d) K 50-59 oraz M 50-59,
e) K 60-69 oraz M 60-69,
f) K 70 i starsze oraz M 70 i starsi.

VII. NAGRODY
1. Każdy z 120 zawodników, który zarejestruje się, wpłaci wpisowe i ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.
2. Nagrody pieniężne:
a) kategorie generalne (pierwsze 3 miejsca),
b) kategorie wiekowe (pierwsze miejsce),
3. Nagrody pieniężne w kwocie od 300 do 500 zł.

VIII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA
1. Do przebierania się udostępnione będą namioty, czynne w dniu 25.06.2022r., w godzinach 18:00-21:00.
2. Organizator nie zapewnia depozytu.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Organizator informuje, że udostępnione mu dane osobowe uczestników imprezy pn. „2 Bieg Nocny 2022 – Jezioro Tarnobrzeskie” przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO).

ZAŁĄCZNIKI:
Regulamin 2 Biegu Nocnego – Jezioro Tarnobrzeskie
Oświadczenie uczestnika 2 Biegu Nocnego 2022 – Jezioro Tarnobrzeskie
RODO 2 Biegu Nocnego – Jezioro Tarnobrzeskie

Skip to content