Dla kontrahenta

Gmina Tarnobrzeg z dniem 1 stycznia wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług prawa i obowiązki jednostek budżetowych, które działały jako odrębni podatnicy.

W następstwie wprowadzanych zmian, od 1 stycznia 2017 roku obowiązywały będą następujące zasady:

1. Faktury lub inne dokumenty podlegające regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług powinny być wystawiane na następujące dane:

Nabywca: Miasto Tarnobrzeg, ulica Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, NIP: 8672079199
Odbiorca: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. A. Freyera, Aleja Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg

2. Na wystawianych dla Państwa fakturach lub innych dokumentach będą widniały następujące dane:

Sprzedawca: Miasto Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, NIP: 8672079199
Nabywca: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. A. Freyera, Aleja Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg

3. Stroną w kolejnych zawieranych umowach będzie:

Miasto Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, NIP: 8672079199, reprezentowana
przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im., A. Freyera, Aleja Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg

4. Wszystkie faktury, umowy i inne dokumenty należy doręczać na adres jednostki:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. A. Freyera, Aleja Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg

Nr konta: PEKAO S.A. I oddział Tarnobrzeg 62 1240 2744 1111 0010 4384 6921
E-mail: sekretariat@mosir.tarnobrzeg.pl

Skip to content