SEZONOWA JEDNORAZOWA OPŁATA ABONAMENTOWA

  1. Wypełnić WNIOSEK* oraz  dokonać  opłaty w wysokości  50,00 zł na wskazany we wniosku rachunek bankowy, lub gotówką w kasie Pływalni  Krytej ul. Niepodległości  2 po uprawomocnieniu się zarządzenia.
  2. Na każdy następny pojazd składany jest odrębny wniosek.
  3. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w
    • Urzędzie Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7  – Biuro Obsługi Interesanta stanowisko nr 1 lub 5,
    • lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP na skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Tarnobrzega /43m87xibay/skrytka.
  4. W przypadku składania Wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP składający podpisuje elektronicznie  tylko Wniosek i załącza kopię dowodu wpłaty.
  5. Po weryfikacji poprawności danych zawartych we wniosku numer rejestracyjny pojazdu zostanie dopisany do systemu weryfikującego opłaty za wjazd nad Jezioro Tarnobrzeskie.

Do pobrania: WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY ABOMANENTOWEJ 2024

WNIOSEK *  – do pobrania na stronach:
www.um.tarnobrzeg.pl
www.mosir.tarnobrzeg.pl
https://bip.tarnobrzeg.pl/artykul/538/3386/karta-abonamentowa-jezioro

 

Skip to content