4 Bieg Nocny 2024 – Jezioro Tarnobrzeskie

Zapraszamy do zapisywania się na 4 Bieg Nocny wokół Jeziora Tarnobrzeskiego. Bieg odbędzie się 22 czerwca nad Jeziorem Tarnobrzeskim.

Dla 3 najlepszych zawodniczek, zawodników w klasyfikacji generalnej oraz w poszczególnych kategoriach wiekowych organizatorzy zapewniają nagrody finansowe.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem, oświadczeniem oraz zapisami RODO (załączniki).

Zapisy elektroniczne za pomocą FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (OTWÓRZ)

Lista zgłoszonych uczestników biegu (lista aktualizowana codziennie około godziny 15:00)

Wyłącznie osoby, które opłacą wpisowe zostaną zapisane na LISTĘ STARTOWĄ biegu.

W biegu mogą wziąć udział osoby, które do dnia 22 czerwca 2024 r. ukończą 18 lat.

Trasa biegu tradycyjnie przebiega po drogach wokół Jeziora Tarnobrzeskiego. Ze względu na specyfikę trasy i różne rodzaje nawierzchni zawodnikom startującym zaleca się zapoznanie z całością dystansu. Mapka poniżej przedstawia trasę biegu:

ORGANIZATOR  

 1. Organizatorem „4 Biegu Nocnego 2024 – Jezioro Tarnobrzeskie”  jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu.
 2. Dane adresowe: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 39-400 Tarnobrzeg, Al. Niepodległości 2, tel. 15 822 95 22, REGON: 180805126, NIP: 867-00-09-361

 TERMIN I MIEJSCE  

 1. „4 Bieg Nocny 2024 – Jezioro Tarnobrzeskie” odbędzie się 22 czerwca (sobota) 2024 roku w Tarnobrzegu (trasa wokół Jeziora Tarnobrzeskiego).
 2. Start zawodników nastąpi w dniu 22.06.2024 r., o godz. 22:00.
 3. Start zlokalizowany będzie przy plaży A, Żeglarska – Jezioro Tarnobrzeskie.
 4. Biuro zawodów mieścić się będzie przy plaży A, ul. Żeglarska – Jezioro Tarnobrzeskie.
 5. Biuro zawodów będzie czynne w dniu: 22.06.2024r. od godziny 19:00 do 21:30.   

TRASA  BIEGU

 1. Długość trasy – ok. 11 km.
 2. Trasę należy pokonać w regulaminowym limicie czasu do 90 minut, tj. do godziny 23:30.
 3. Punkt medyczny będzie znajdował się w rejonie startu/mety i będzie obsługiwany przez ratowników medycznych.
 4. Trasa będzie wyznaczona i oznakowana przez Organizatora.

WARUNKI UCZESTNICTWA 

 1. Limit startujących: 150 zawodników.
 2. Lista zostanie zamknięta w momencie nadania numeru 150.
 3. Organizator nie prowadzi zapisów na listę rezerwową.
 4. Warunkiem startu jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki i uiszczenie opłaty startowej. 
 5. W biegu mogą wziąć udział osoby, które do dnia 22 czerwca 2024 r. ukończą 18 lat.
 6. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma chip startowy.
 7. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 90 minut. Zawodnicy, którzy w czasie 45 minut nie pokonają 5 kilometrów trasy zobowiązani są do przerwania biegu i opuszczenia trasy.
 8. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 9. Zawodnicy zobowiązani są do pisemnego oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem oraz że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu.
 10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA  

 1. Zgłoszenia uczestnictwa w „4 Biegu Nocnym 2024 – Jezioro Tarnobrzeskie” przyjmowane są:
  – poprzez formularz dostępny na stronie internetowej mosir.tarnobrzeg.pl do 20 czerwca 2024 r. lub do dnia, w którym zostanie wyczerpany limit zgłoszeń.
  – w biurze zawodów  w dniu 22.06.2024r., w godz. od 19:00 do godz. 21:00 (w przypadku nie wyczerpania limitu zgłoszeń).
 2. Opłata startowa płatna:
  – przelew na konto Organizatora do dnia 20.06.2024 r.,
  – bezpośrednio po zgłoszeniu uczestnictwa gotówką w Biurze Zawodów.
 3. Konto Organizatora:
  PEKAO S.A. I Oddział Tarnobrzeg 62 1240 2744 1111 0010 4384 6921
  Przelew z tytułem „Imię i Nazwisko – Bieg Nocny 2024”.
 1. Wpisowe:
  – 50,00 złotych – wyłącznie poprzez bankowy system płatności do dnia 20.06.2024 r.
  – 70,00 złotych – w dniu 22.06.2024 r. – w Biurze Zawodów (w przypadku niewyczerpania limitu startujących).
 2. Opłata startowa dla członków Klubu Biegacza „WITAR” oraz Klubu Sportowego „Harpagan” w Tarnobrzegu wynosi 20 zł.
 3. Wyłącznie osoby, które opłacą wpisowe zostaną zapisane na LISTĘ STARTOWĄ biegu.

KLASYFIKACJA  

 1. W „4 Biegu Nocnym 2024 – Jezioro Tarnobrzeskie” prowadzona będzie następująca klasyfikacja:
  • Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn;
  • Klasyfikacja najlepszych w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:
 2. K 18-29 oraz M 18-29,
 3. K 30-39 oraz M 30-39,
 4. K 40-49 oraz M 40-49,
 5. K 50-59 oraz M 50-59,
 6. M 60-69,
 7. K 60 i starsze,
 8. M 70 i starsi.

 NAGRODY  

 1. Każdy z 150 zawodników, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.
 2. Nagrody pieniężne:
  – kategorie generalne (1 miejsce – 500 zł, 2 miejsce – 400 zł, 3 miejsce – 300 zł),
  – kategorie wiekowe (1 miejsce – 200 zł, 2 miejsce – 150 zł, 3 miejsce – 100 zł),
 3. Zwycięzcy klasyfikacji generalnej nie będą uwzględniani w klasyfikacjach wiekowych.
 4. Statuetki w kategoriach „Najlepsza Tarnobrzeżanka” oraz „Najlepszy Tarnobrzeżanin”.

 ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA  

 1. Do przebierania się udostępnione będą namioty, czynne w dniu 22.06.2024 r., w godzinach 19:00-21:30.
 2. Organizator nie zapewnia depozytu.

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Organizator informuje, że udostępnione mu dane osobowe uczestników imprezy pn. „4 Bieg Nocny 2024 – Jezioro Tarnobrzeskie” przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO).

ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin Biegu Nocnego + oświadczenie – 2024
RODO 4 Biegu Nocnego – Jezioro Tarnobrzeskie
OŚWIADCZENIE – druk podwójny

Wydarzenie zostało zakończone.

Data

2024-06-22
Expired!

Czas

22:00
Jezioro Tarnobrzeskie

Lokalizacja

Jezioro Tarnobrzeskie
Tarnobrzeg, ul. Żeglarska
Strona WWW
https://jezioro-tarnobrzeskie.eu/
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Organizator

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Telefon
+48158229522
Email
sekretariat@mosir.tarnobrzeg.pl
Strona WWW
https://mosir.tarnobrzeg.pl/
Skip to content