K O M U N I K A T

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera na podstawie badań laboratoryjnych wody informuje, że jakość wody na Pływalni Krytej , odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.:

  • niecka rekreacyjna– sprawozdanie z badań M/0/09/2021/302/FM/C/5 z dnia 4.10.2021r.,

  • niecka sportowa- sprawozdanie z badań  M/0/09/2021/303/FM/1 z dnia 11.10.2021r.,

  • wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań M/0/09/2021/302/FM/C/6 z dnia 4.10.2021r.,

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni

Badania:

M_0_09_2021_302_M_C_8

M_0_09_2021_302_M_C_9

M_0_09_2021_303_FM_1

Załącznik(i)

Skip to content