K O M U N I K A T

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera na podstawie badań laboratoryjnych wody informuje, że jakość wody na Pływalni Krytej , odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.:

  • niecka rekreacyjna– sprawozdanie z badań M/0/10/2021/177/FM/2 z dnia 13.12.2021r.,

  • niecka sportowa- sprawozdanie z badań  M/0/10/2021/173/FM/4 z dnia 6.12.2021r.,

  • wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań M/0/10/2021/173/FM/6 z dnia 6.12.2021r.,

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni

Badania :

M_0_10_2021_173_FM_5

M_0_10_2021_173_FM_6

Załącznik(i)

Skip to content