K O M U N I K A T

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera na podstawie badań laboratoryjnych wody informuje, że jakość wody na Pływalni Krytej , odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.:

  • niecka rekreacyjna– sprawozdanie z badań L/8/12/2021/1/FM//C/1 z dnia 10.01.2022r.,

  • niecka sportowa- sprawozdanie z badań  L/8/12/2021/1/FM/7 z dnia 10.01.2022r.,

  • wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań L/8/12/2021/1/FM//C/2 z dnia 10.01.2022r.,

 

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni

 

Badania:

L_8_12_2021_1_FM_4

L_8_12_2021_1_FM_5

L_8_12_2021_1_FM_6

L_8_12_2021_1_FM_7

L_8_12_2021_1_FM_C_1

L_8_12_2021_1_FM_C_2

Skip to content