K O M U N I K A T

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera na podstawie badań laboratoryjnych wody informuje, że jakość wody na Pływalni Krytej , odpowiada wymaganiom  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach  tj.:

  • niecka rekreacyjna– sprawozdanie z badań L/8/12/2021/8/FM/1 z dnia 28.02.2022r.,
  • niecka sportowa- sprawozdanie z badań L/8/12/2021/7/FM/3 z dnia 21.02.2022r.,
  • wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań  L/8/12/2021/7/FM/4 z dnia 21.02.2022r.,

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni

Badania:

L_8_12_2021_3_FM_2

L_8_12_2021_3_FM_3

L_8_12_2021_3_FM_4

 

Załącznik(i)

Skip to content