K O M U N I K A T

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera na podstawie badań laboratoryjnych wody informuje, że jakość wody na Pływalni Krytej , odpowiada wymaganiom  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach  tj.:

  • niecka rekreacyjna– sprawozdanie z badań L/8/12/2021/9/FM/C/1 z dnia 7.03.2022r.,
  • niecka sportowa- sprawozdanie z badań L/8/12/2021/9/FM/5 z dnia 7.03.2022r.,
  • wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań L/8/12/2021/9/FM/C/2 z dnia 21.02.2022r.

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni

Badania:

L_8_12_2021_9_FM_4

L_8_12_2021_9_FM_5

L_8_12_2021_9_FM_6

L_8_12_2021_9_FM_7

L_8_12_2021_9_FM_C_1

L_8_12_2021_9_FM_C_2

Skip to content