K O M U N I K A T

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera na podstawie badań laboratoryjnych wody informuje, że jakość wody na Pływalni Krytej , odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.:

  • niecka rekreacyjna– sprawozdanie z badań M/17/12/2020/22/FM/1 z dnia 9.08.2021r.,

  • niecka sportowa- sprawozdanie z badań  M/0/07/2021/377/FM/1 z dnia 2.08.2021r.,

  • wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań M/17/12/2020/21/M//C/11 z dnia 2.08.2021r.,

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni

Badania:

M_17_12_2020_21_

M_C_7 M_17_12_2020_21_

M_C_8

M_17_12_2020_21_

M_C_9

M_17_12_2020_21

_M_C_10

M_17_12_2020_21_

M_C_11

Skip to content