K O M U N I K A T

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera na podstawie badań laboratoryjnych wody informuje, że jakość wody na Pływalni Krytej , odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r . w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach tj.:

  • niecka rekreacyjna– sprawozdanie z badań L/0/03/2022/283/FM/C/1 z dnia 4.04.2022r.,

  • niecka sportowa- sprawozdanie z badań  L/0/03/2022/283/FM/4 z dnia 4.04.2022r.,

  • wanny z hydromasażem- sprawozdanie z badań L/0/03/2022/283/FM/C/2 z dnia 4.04.2022r.,

Sprawozdania z badań do wglądu u Kierownika Pływalni

Badania wody:

L_0_03_2022_283_FM_4

L_0_03_2022_283_FM_5

L_0_03_2022_283_FM_6

L_0_03_2022_283_FM_7

L_0_03_2022_283_FM_C_1

L_0_03_2022_283_FM_C_2

Skip to content